yao yao


  http://teacher.nwpu.edu.cn/en/yaoyao

The basic information

yao yao

School of mechanics, Civil Engineering and Architecture

Postgraduate

Doctor

Professor

yaoy@nwpu.edu.cn

029-88431015