yan wei sheng


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/yanweisheng

The basic information

yan wei sheng

School of Marine Science and Technology

Postgraduate

Doctor

Professor

wsyan@nwpu.edu.cn

1.3709299226E10