tan jian rong


  http://jszy.nwpu.edu.cn/en/tanjianrong

The basic information

tan jian rong

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor