wang chun ping


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/4604

The basic information

wang chun ping

School of Humanities,Economics and Law

Postgraduate

Doctor

Professor

wangcp63@nwpu.edu.cn

029-88491085